Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

Ednas

EDNAS –

En plats för stabilisering och återhämtning


Ednas består av boende med 11 platser och Framtidsverket – vår verksamhet dagtid.
Vi vänder oss till personer med missbruk och/eller psykosocial problematik. Substitutionsbehandling är inget hinder.Alla kan göra en förändring – vårt uppdrag är att, i en fantastiskt miljö, skapa rätt förutsättningar för att den ska lyckas.

Ednas


Ednas ligger på Fredriksborg. Huvudbyggnaden är 730 kvm, och tomten 3 hektar. Det finns trädgård, fruktodling, äng och skog – och oändliga möjligheter för olika projekt. Känslan som omgivningen ger är svår att beskriva med ord  – den behöver upplevas.

Vi utgår från Bostad Försts principer  med personal som utgår från allas lika värde och där tid och relationer står i centrum. Vårt mål är att möta upp varje enskild individ och skapa en hållbar relation. Vi är övertygade om att tid och relationer är grunden för att kunna skapa förändring. Ednas Hus är unikt i sitt slag och vi är ett hus i ständig förändring. Hos oss ges alla en möjlighet att påverka, utveckla och förändra och tillit genomsyrar allt: Tillit till kollegan, tillit till individen och tillit till processen.

Vi erbjuder även utbildningar i Bostad Först.