Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

Framtidsverket

Framtidsverket

Ednas Framtidsverket är vår verksamhet som vi har dagtid. Hit kommer man för att bryta sin isolering, för att hitta ett nytt sammanhang och/eller för att bryta ett missbruk.  De som söker sig hit har boende någon annanstans, (kan vara en av våra lägenheter), men önskar en förändring av sin situation. Oavsett anledning så är vår ambition att möta varje individs behov. Vi är övertygade om att vara i ett sammanhang är viktigt för att finna en mening med vardagen.

De aktiviteter som finns på Ednas är beroende av de som deltar. Vi försöker möta upp de önskemål som finns för att öka motivationen och för att känna en delaktighet.

Det som alltid ingår när man deltar i Framtidsverket är: frukost och eftermiddagsfika, nadanålar, träning, mindfulness och föreläsningar. Vi har möjlighet att skräddarsy uppdrag utifrån behov, och är övertygade om att det mesta går att lösa genom flexibilitet. Målet för våra deltagare  är att få en meningsfull dag.

För att kunna delta så krävs ett nyktert uppförande.