Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

Framtidsverket Draft

Framtidsverket

Idag samlas många människor med psykosociala problem i city, där man har sin gemenskap. Vissa önskar ett annat ställe att gå till – någon form av sysselsättning/arbetsträning. Bekymret är att de ställen som finns kräver drogfrihet. Framtidsverket vänder på det och erbjuder platser på gården utan andra krav än ett nyktert uppförande och en vilja till förändring. Vi vet att tid, relationer och en meningsfull vardag ökar förutsättningarna för att vända sin situation. Att sluta med droger är lättare om man befinner sig i en hållande miljö.

Våra arbetsförberedande platser riktar sig främst till de personer som behöver extra stöd inför sin arbetsträning. Målet är att deltagarna ska komma ut i arbete.
Sysselsättningsplatserna är till för de som behöver någonstans att gå, där struktur, social samvaro och relationer är i fokus.

Målet för alla deltagare är att hitta ett sammanhang med innehåll där de kan utvecklas och känna ett värde. Vi arbetar aktivt med Motiverande samtal för att stärka självkänslan, skapa ett värde och öka tron på den egna förmågan. Det, tillsammans med att ha en tillhörighet, är grunden för att en förändringsprocess ska kunna starta.

När sedan tiden är mogen finns det möjlighet att byta arbetsplats – till någon av våra samarbetspartners. Vi fortsätter träffa klienten, men inte lika ofta.

För att kunna delta så krävs ett nyktert uppförande.