Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

HOWsing First


HOWsing First

Vi som har startat Ednas brinner för socialt arbete i allmänhet och Bostad Först (Housing First) i synnerhet. Många diskussioner har förts om vad som egentligen bidrar till ett resultat, varför vissa beslut tas och effekten av dem.

Vi försöker utforska Huret. Hur möter vi människor, Hur mäter vi resultatet? Hur viktig är relationen för ett gott resultat? Hur når vi fram? Hur gör vi när allt verkar omöjligt? Hur vet vi när man ska kliva in och kliva ur en relation? Hur ser behovet ut?

“en plats som fokuserar på att hitta kärnan
i det lyckade sociala arbetet.”

Ednas

Frågor som vill ha svar, precis som Ednas vill – en plats som fokuserar på att hitta kärnan i det lyckade, sociala arbetet. Vi strävar efter att förstå vad vi gör, varför vi gör det och Hur vi gör det.

Vår önskan att förstå Huret är vårt sätt att aldrig stagnera utan fortsätta utforska både vårt egna förhållningssätt, men också varandras. Självreflektion och feedback är en del av grunden i vårt arbetssätt.

Våra utbildningar i Bostad Först utgår också från Huret. Riktigt bra socialt arbete kommer när vårt eget Hur har identifierats och utforskats. För socialt arbete går inte att kopiera från någon annan utan bygger på självkänsla, trygghet, nyfikenhet och människosyn.

 

För att kunna göra ett bra socialt arbete
behöver vi alla hitta Huret. Först.