Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

Lägenheter

Tränings- & Bostad först-lägenheter

Vi kan erbjuda lägenheter både i Helsingborg och Malmö. Vår målgrupp är de som behöver extra stöd för att “kunna bo” enligt hyreslagen. Det kan vara både barnfamiljer eller ensamstående med eller utan missbruksproblematik. Det gemensamma för gruppen är att de inte kan få ett eget kontrakt då tex skulder sätter käppar i hjulet.

Våra lägenheter kan omvandlas från träningslägenheter till egna kontrakt enligt Bostad Först. Vår tanke är att familjen/personen först bor i en träningslägenhet då vi fokuserar på det som behövs för att “kunna bo”. Det kan tex vara att få igång en skuldsanering, koppla in en god man, komma igång i någon form av sysselsättning eller få in ett SOL- eller rehab-team.

Efter tiden i träningslägenheter så kan kontraktet, i vissa fall, skrivas över på den boende som då förbinder sig till att ta emot stöd under en begränsad tid.