Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

Metod

Metod

Grunden till vårt arbetssätt utgår från Bostad Försts 8 principer

  1. Bostad är en mänsklig rättighet
  2. Rätten till val och självbestämmande
  3. Bostad och behandling ska separeras från varandra
  4. Stöd riktas till återhämtning
  5. Stöd baseras på skademinskning
  6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran
  7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
  8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

 

Vi vet att relationer är det viktigaste i socialt arbete. Om inte relationen finns så spelar metod/behandling ingen roll. En tillitsfull relation är första steget mot förändring och för detta krävs tid. Tid att prova sig fram, tid för ”misslyckande” men framför allt, tid att lyckas. Bara för att man vill så innebär det inte att man är redo. Skillnaden på hur man har det och hur man önskar ha det behöver bli tillräckligt stor för att komma till insikt och hitta mod och kraft. Här vet vi att tiden är avgörande för ett lyckat resultat.

Tillit – det grundläggande ordet för det som kommer att genomsyra allt. Tillit till klienten, tillit till kollegan och tillit till processen. Ednas jobbar utifrån individen – på uppdrag av individen – för individen. Det innebär att inget uppdrag kommer vara identiskt med ett annat. Det är precis så vi tror att det ska vara. Olika behov kräver olika lösningar. Självbestämmande, skademinskning och återhämtning är nyckelord på Ednas och där innehåll anpassas efter behov och egen önskan.