Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

Utbildningar

Utbildningar

 
Ednas erbjuder
  • Skräddarsydda utbildningar i Bostad Först – både för kommuner som vill starta upp men även för de som behöver support för att ta nästa steg. Vi har erfarenhet av att både arbeta med boendestödet i Bostad Först samt att vara chef på Bostad Först. Vi ser vinsten  i att kunna erbjuda support i allt från första steget till; – Vad behöver jag som chef göra för att få fastighetsägarna att möta upp?
  • En utbildning med utgångspunkt från de 8 grundläggande principerna i Bostad Först.
  • Vi tar emot studenter under deras praktikperioder.