Pålstorpsvägen 115 - 255 92 Helsingborg ednashus@ednashus.se 042-44 24 850

Våra tankar

Våra tankar

Vi är övertygade om att fokus ska ligga på helheten, där alla bitar är lika viktiga, varav maten är en viktig del. Näringsrik, välbalanserad och vällagad är grunden för all vår mat.

Det finns träningsmöjligheter, mindfulness, massage, akupunktur, yoga och sysselsättning. Vi har även ett hus med musikutrustning för de som kan eller vill lära sig att spela något instrument.

Vi har 3 hektar tomt som inkluderar äppelodling, skog, biodlingar och grönområde.

 

Ednas är inget behandlingshem
utan en plats för förändring
– i förändring.

Ednas

 

Vi  upprättar en handlingsplan, utifrån vårdplanen, tillsammans med klient vid inflytt. Vi strävar efter täta uppföljningar tillsammans med handläggaren för att säkerställa att vi jobbar mot gemensamma mål och därigenom kvalitetssäkrar insatsen.